Sex fördelar med en modern fläktmotor

Vad är egentligen en fläktmotor?

Fläktmotorer är mycket vanliga inslag både i moderna industrianläggningar, kontorslandskap, lägenheter, småhus och offentliga byggnader. Dom används i första hand i samband med klimatanläggningar samt i köksfläktar.

Konstruktionen är i många fall väldigt enkel. Det finns ofta en elektrisk motor som går synkront eller asynkront. Via en axel överförs kraften till fläkten som snurrar och därmed driver gasen (ofta luft) framåt.

Vissa fläktmotorer måste vara lite mer komplicerade. Det handlar då ofta om hur mycket effekt man behöver få ut från systemet. Hög effekt och olika kontrollsystem innebär en mer komplicerad konstruktion. Generellt sett kan också sägas: ju mer komplicerat system desto svårare och dyrare blir projektet att hitta en ersättningsprodukt.

Går du i tankar på att investera i en ny fläktmotor? Eller ersätta befintlig? Läs nedan om fördelar och viktiga aspekter att tänka på!

Sex fördelar med en modern fläktmotor

1. Du vet att systemet fungerar optimalt

För äldre system vet man ofta inte hur god effekten är. Det fungerar, men fungerar det tillräckligt bra? Med nya komponenter eller ett helt nytt FTX-system vet du att luften är så ren som den kan bli.

Det är också viktigt med kontinuerligt underhåll. Varje produkt är unik i form av vilka krav som ställs samt förutsättningar både när det gäller lokalens storlek och miljö, inomhus och utomhus. Se därför till att med tre års intervaller rengöra fläktmotorn samt ventilationskanalerna med ca 10 års intervall eller vad som är anpassat efter behov och verksamhet. Vi står till ert förfogande med reservdelar och goda råd, tveka inte ta kontakt med oss.

2. Lägre energikonsumtion och högre effekt

Ett modernt system är ofta påtagligt mycket bättre på att omvandla energin till effekt. Man kan också använda likströmsmotor (EC-motor) som i sig ger högre effekt och lägre energiförbrukning.

3. Bättre för miljön

Lägre energikonsumtion innebär att det går åt mindre el kontinuerligt. En av våra störa utmaningar för miljön är att minska vår elkonsumtion. Ett modernt och effektivt ventilationssystem är ett steg i rätt riktning.

4. Lägre kostnad sett över tid

Används fläktmotorn i ett system som förmedlar både kyla och värme? Om systemet är bättre på att förmedla värmen kommer det behövas mindre värmning. Det ger mycket lägre kostnader.

Lägre kostnad för elen innebär också direkt besparingar.

5. Friskare människor och friskare hus!

Ett effektivt ventilationssystem ser till att hålla både hus och människor friskare. Att få bort problem med lukter, olika emissioner, damm och mögel innebär att mindre underhåll behöver utföras i byggnaden. Det ger dessutom friskare människor genom att man inte utsätts för dålig luft.

6. Mindre risk för haveri

Ett nytt system går att lita mer på jämfört med ett system av okänd ålder.

Ny fläktmotor – är det rätt för dig?

Det finns många fördelar med att installera nytt, men det är inte säkert att det är bästa alternativet för dig. Kanske du istället bör utföra underhåll av nuvarande system?

Allt beror på vilka förutsättningar och krav ni har. Kontakta oss så hjälper vi er vidare!